Pravila nagradne aktivacije

INTERSPORT BH organizuje nagradnu aktivaciju koja će se održati od 7 – 19.3.2023. godine na Facebook i Instagram stranicama kompanije.

Pravila:

 1. Lajkujete objavu
 2. Zapratite profil Intersport (Facebook ili Instagram)
 3. Odgovorite na pitanje koja tehnologija u ovim patikama stabilizuje hodanje, “počinje na Q”
 • U nagradnoj aktivaciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica sa prebivalištem u BiH
 • U nagradnoj aktivaciji ne mogu učestvovati lica zaposlena kod organizatora nagradne aktivacije, niti članovi njihovih porodica. Ako takve osobe učestvuju biće isključene iz izbora.
 • Mogu da učestvuju samo pravilno napisani komentari.
 • Objavljivanjem komentara ispod posta nagradne aktivacije, smatra se da je nosilac Instagram profila koji je objavio odgovor učesnik ove nagradne aktivacije i u potpunosti se slaže i prihvata pravila ove nagradne aktivacije. U slučaju da učesnik bude izvučen i prihvati nagradu, saglasan je i izričito dozvoljava javno objavljivanje imena i prezimena na Instagramu i stranici oglašivača www.intersport.ba
 • Po ispunjavanju uslova za učešće u nagradnoj aktivaciji, učesnici imaju iste šanse da dobiju nagradu.
 • Dobitnik/ca nagradne aktivacije biće proglašen dana 20.3.2023.
 • Nagrada se ne može zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagrada se ne može prenijeti na treće lice.
 • Dobitnik/ca je učesnik izvlačenja, koje je izvučeno u skladu sa ovim pravilima i kontaktiralo organizatora nakon objavljivanja obavještenja na Instagram profilu INTERSPORT BH. Dužnost dobitnika je da odgovori na objavljivanje rezultata nagradne aktivacije objavljenog na Instagram profilu INTERSPORT i organizatoru saopšti informacije potrebne organizatoru za nagradu (ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj, broj telefona ) u roku od 5 (pet) dana od objavljivanja rezultata na Instagram profilu INTERSPORT. Ako pobednik ne odgovori na objavu rezultata žrijeba ili ne pruži tražene informacije na vrijeme, dobitnik gubi pravo na nagradu, što znači da organizator nije dužan da preda nagradu i oslobođen je svih obaveza premadobitniku. Organizator zadržava pravo da odbije dodjelu nagrade pobedniku u slučaju nepotpunih, netačnih ili netačnih podataka (starost, adresa prebivališta). Sa posebnim obavještenjem, organizator takođe pruža dalje informacije o tome gdje, kada i kako dobitnik može preuzeti nagradu. Primalac nagrade može se pismeno odreći čime gubi pravo na nagradu. Nagrada se otkazuje slanjem potpisane izjave organizatoru da se nagrada odriče.

Detaljnija pravila su na ovom linku: Pravila i uslovi nagradne aktivacije Merrel 0323

Vaš INTERSPORT