Pravila nagradne aktivacije ˝Dženad vam poklanjaMcKinley ruksak˝

1 .Opće odredbe

Izvoditelj i organizator nagradne igre je poduzeće INTERSPORT BH d.o.o.

Nagradna aktivacija pod nazivom; » Dženad vam poklanja McKinley ruksak», odvija se na instagram profilu @dzenad_dzino ,  u terminu od 10. do 1.05.2021, do 12h.

 2.Učešće u aktivaciji

U nagradnom natječaju moći će učestvovati fizička osoba, koja:

–       Je punoljetni državljanin BiH

–       Je ispunio sve potrebne korake za sudjelovanje,

–       Je s predajom podataka potvrdio da razumije i prihvata pravila nagradne aktivacije

U nagradnoj aktivaciji ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora i Izvođača te njihovi uži članovi porodice (supružnik, odnosno izvanzakonski partner odnosno partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojenici te stariji s svojim posvojiteljima). Navedeni će u primjeru njihovog učestvovanja u aktivaciji, prilikom izvlačenja jedne od tih osoba biti isključeni, a izvlačenje te nagrade će se u roku od 3 dana od saznanja tih okolnosti ponoviti.

3.Način učestvovanja

– Učestvovati mogu samo pratitelji Instagram profila @intersport_bh i @dzenad_dzino

– Sudionici na Instagram profilu Intersport BH ispod objave nagradnog natječaja dodaje komentar. U komentaru sudionik mora navesti profil ili korisničko ime svog prijatelja sa koji ga povezuju planine. Ako komentar ne sadrži ispravnu oznaku profila s @, on se izuzima.

Sudionici se slažu, da INTERSPORT BH d.o.o. upotrebljava podatke u svrhu nagradnog natječaja, te su upoznati, da podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Sudionici organizatoru dozvoljavaju objavljivanje podataka, dostavljenih na IG INTERSPORT ili na web adresi www.intersport.ba.

4.Izbor dobitnika

 Korisnik može sudjelovati u natječaju  samo jedanput jednom objavom komentara.

Među svim učesnicima, koji su prihvatili ove uslove učestvovanja u aktivaciji, izvlači se jedan dobitnik,

5.Izvedba izvlačenja

Izvlačenje  nagrade izvoditi će se putem softvera simpliers.com, u petak 14. 5. 21. u 12.

Izvučeni dobitnik će o nagradi biti obaviješten preko objave na @dzenad_dzino i Intersport instagram profilu (story) , najkasnije 24 sata po izvlačenju.

6.Nagrada

Pobjednik će biti izvučen i dobit će:

1 x Mc Kinley ruksak Lascar VT 20

1x McKinley ruksak Minali CT20

Pobjednik može odabrati boju ruksaka iz zaliha dostupnih u vrijeme koordinacije prikupljanja nagrada.

Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu, ne može se zamijeniti ili isplatiti njezin novčani iznos.

7.Preuzimanje nagrade

Dobitnik je sudionik aktivacije , koji je izvučen u skladu s ovim pravilima i koji se javio Organizatoru po objavljenoj obavijesti na zidu IG profila .

Obaveza dobitnika je da se odazove na objavu rezultata izvlačenja aktivacije i Organizatoru proslijedi podatke koji su potrebni za uručenje nagrade( ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, OIB) u  roku 7 ( sedam) dana od dana objave rezultata na IG Intersport BH. Ako dobitnik  pravovremeno nakon objave rezultata izvlačenja ne pošalje podatke, gubi pravo na nagradu. Organizator nagrade  zadržava pravo, da ne podijeli nagrade ako se pojavi sumnja u identitet podataka, ako je  igrač u nagradnom natječaju sudjelovao suprotno  pravilima i uvjetima natječaja.

Organizator će u zasebnoj obavijesti obavijestiti dobitnika gdje i kako može preuzeti nagradu. U slučaju da je dobitnik  maloljetan, nagradu može preuzeti zakonski skrbnik.

Dobitnik nagrade se može pismeno odreći nagrade s čime gubi pravo na nagradu. Nagrade se odriče na način da se Organizatoru pošalje pisana izjava o odricanju.

Nagrada osvojena u nagradnom natječaju, NIJE oporeziv predmet u skladu s Zakonom o dohotku ( drugi primatelji, među koje spadaju i nagrade), zbog male vrijednosti nagrade.

8.Izjava o ograničenju odgovornosti organizatora

Organizator nagradne aktivacijea ne odgovara za moguću štetu, koju je pretrpio sudionik, do koje je došlo zbog kvara na internet vezi. Organizator nagradnog natječaja nije odgovoran za nepravilno djelovanje usluge, koje je posljedica kriva upotreba ili neznanje korisnika i ne preuzima odgovornost za moguće trenutno nedjelovanje Ins profila Intersport

Sudjelovanjem  u nagradnom natječaju, sudionici se slažu,  da  za vrijeme trajanja natječaja organizator prikuplja sljedeće podatke- ime  FB korisničkog profila s koje se sudjeluje u natječaju, te pravovremenu objavu odgovora, isključivo za potrebe provedbe natječaja, odnosno  izvlačenja, obavijesti te podjele nagrade.

Organizator nagradnog natječaja  čuva dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvedbu nagradne igre na sljedeći način. Sve elektronsko zabilježene korisnike na odgovarajući način čuva još najmanje 12 mjeseci nakon završetka nagradnog izvlačenja, to je najmanje do 4.05.2021. imena nagrađenih neće biti upotrijebljena ni u kakvoj drugoj namjeni.  Nakon isteka gore navedenog roka organizator će prikupljene podatke u elektronskom obliku trajno izbrisati ( osim prijava na e-novosti, od njih se korisnik može odjaviti u svakom primljenom email-u). Organizator nagradnog natječaja  se obavezuje,  da će  se brinuti o zaštiti podataka korisnika, te će ih upotrebljavati isključivo za vlastite potrebe. Osobne podatke korisnika će čuvati u skladu s Zakonom o čuvanju podataka. E-mail adrese pridobivene u nagradnom natječaju može u korist promocijske namjene koristiti Intersport BH d.o.o. Korisnik se od primanja e-novosti može odjaviti u svakom primljenom email-u.

9.Ostalo

Podaci koji su prikupljeni se koriste samo za potrebe Organizatora i nisu posredovani.

Za sva pitanja, koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnim natječajem i nisu uređena s ovim pravilima daje prije navedena komisija. Sve odredbe komisije su konačne i na njih nije moguća žalba.

Pravila  nagradnog natječaja vrijede od  4.05.2021.

Organizator nagradnog natječaja može mijenjati uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju. Istovremeno se obavezuje, da će na primjeran način i na primjerenom mjestu korisnike obavijestiti o bilo kakvim promjenama tj. dopunama pravila. Ta pravila vrijede od dana primitka pa nadalje.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na Instagram stranici Intersport BH sudionici potvrđuju, da su upoznati s pravilima natječaja, da ih prihvaćaju i da se s njima u potpunosti slažu.