Uvjeti i odredbe

Povratak na podršku

UGOVOR

između

INTERSPORT BH d.o.o.,
Ložionička 16, 71 000 Sarajevo,
ID Broj 4202156400005,

i

KORISNIKA

kako slijedi

(»OPĆA PRAVILA I USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE I WEB KUPOVINE«)

I.POGLAVLJE: OPĆENITO

PREDMET

Članak 1.

Na osnovu odredbe čl.27. Zakona o zaštiti potrošača čl. 43 (Sl. glasnik BiH 25/06) i. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14)

Ova opća pravila i uslovi određuju ugovorni odnos između:

 1. korisnika i društva INTERSPORT BH d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Ložionička 16, Sarajevo (u nastavku »INTERSPORT«), u vezi korištenja i djelovanja web stranice www.intersport.ba i

 2. korisnika kao kupca i društva INTERSPORT kao pružaoca usluge, tj. prodavca u vezi kupovine proizvoda putem web trgovine INTERSPORT.

Ova opća pravila i uslovi vrijede za sve korisnike web stranice. Ulazom na web stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim pravilima i uslovima te je u potpunosti s njima saglasan. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih općih pravila i uslova, INTERSPORT ima pravo upotrijebiti sva pravna sredstva za otklanjanje prekršaja.

ODREĐIVANJE POJMOVA I SKRAĆENICA

Članak 2.

Pojmovi i skraćenice imaju sljedeće značenje:

 • ITI (Internet Trgovina Intersport): web stranica i web trgovina INTERSPORT na domeni www.intersport.ba;

 • OPU (Opća Pravila i Uslovi): opća pravila i uslovi korištenja web stranice i prodaje (kupovine) proizvoda putem ITI.  INTERSPORT ima pravo prema vlastitoj procjeni bilo kada (povremeno) promijeniti OPU (promjena je vidljiva iz datiranja verzije). Svako daljnje korištenje web stranici znači prihvatanje najnovije verzije OPU;

 • korisnik: osoba koja posjeti, odnosno koristi ITI, bez obzira na registraciju;

 • kupac: fizička ili pravna osoba koja preda narudžbu ili izvrši kupovinu proizvoda putem ITI;

 • poslovnica: je svako prodajno mjesto INTERSPORT, izuzevši franšizne poslovnice;

 • upravitelj ITI i/ili pružalac usluge i/ili INTERSPORT: INTERSPORT BH, trgovina na veliko i malo, d.o.o. Ložionička 16, Sarajevo, Upis u sudski registar: 26.11.2015. kod Opštinskog suda u Sarajevu, br. 065-0-Reg-15-004148. Iznos osnovnog kapitala: 510.515,80 KM. Matični broj 4202156400005. zastupan po Aida Avdukić, direktorici.

 • osobni podaci: su podaci definisani propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. INTERSPORT obrađuje vaše lične podatke koje dobije preko Internet stranice ITI, odnosno od posjetioca Internet stranice putem kolačića, podatke koje dobije od kupaca Internet trgovine, podatke registrovanih korisnika ITI, te podatke komentatora na Internet stranici. Detaljnije informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo od vas, na kojim platformama, za koje namjene, te vaša prava u vezi zaštite osobnih podataka pronađite u našoj: Politika privatnosti.

II.POGLAVLJE: KORIŠTENJE WEB STRANICE

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 3.

Internet stranicu ITI koristite na vlastitu odgovornost.

Sadržaj web stranice ITI te bilo koji materijali prikazani na web stranici dostupni su »kao što je« (»kao što su«), bez ikakvog jamstva, eksplicitnog ili implicitnog (osim u slučaju kupovine proizvoda putem ITI).

Ni u kojem slučaju INTERSPORT ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničeno na bilo koju posebnu, kažnjivu, posrednu, slučajnu ili bilo kakvu posljedičnu štetu, koja proizlazi iz, ili je u bilo kakvoj vezi:

 1. s bilo kojim korištenjem, odnosno nemogućnošću korištenja (privremenim nefunkcioniranjem) ove ITI ili bilo kojeg sadržaja pronađenog ovdje, odnosno objavljenog na web stranici ITI od strane upravitelja ili od strane korisnika.

  INTERSPORT ne jamči i ne odgovara za tačnost, potpunost, ažuriranost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja ili podataka (informacija);

 2. za linkove koje sadrži ITI, a vode do web stranica trećih osoba, odnosno za linkove koje bilo koji korisnik posreduje do web stranica trećih osoba.

  INTERSPORT nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih osoba, uslugama ili proizvodima koji su dostupni na web stranicama trećih osoba. INTERSPORT ne odgovara za nikakvu neposrednu ili posrednu štetu ili za gubitak koji nastaje kao posljedica korištenja web stranica trećih osoba. Korisnik sam preuzima svu odgovornost kada odluči slijediti preusmjeravanja, odnosno linkovima koje vode do web stranica trećih osoba;

 3. radnjama bilo kojih drugih registriranih ili neregistrovanih korisnika;

 4. bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vaš računar, telefon, tablet, opremu ili drugu imovinu zbog pristupa, korištenja ili pretraživanja ove web stranice ili prenosa bilo kojeg gradiva, podataka, teksta, slika, video snimaka ili zvuka s web stranice. Isto tako, INTERSPORT nije odgovoran za njihov gubitak koji bi mogao nastati korištenjem web stranice ITI.

ZLOUPOTREBA STRANICE

Članak 4.

Kao uslov za korištenje web stranica ITI korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće koristiti web stranice u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim OPU. ITI nije dozvoljeno koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ograničiti rad web stranica ili zadirati u korištenje web stranica od strane drugih korisnika. Nije dozvoljeno bilo kakvo prikupljanje ili pokušaj prikupljanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito dostupni od strane ITI.

AUTORSKA PRAVA

Članak 5.

Web stranica je autorski zaštićena, sva prava su pridržana. Svi sadržaji ITI, uključujući i OPU, internetski tekst, oblikovanje i slike vlasništvo su društva INTERSPORT ili ih društvo INTERSPORT koristi na temelju dobivene licence. Sadržaj ITI ne smije se reproducirati, ponovno objavljivati ili distribuirati bez dozvole društva INTERSPORT ili prvotnog vlasnika autorskih prava.

UPOTREBA ITI

Članak 6.

STI usluge (korištenje internetske stranice i kupovina na mreži) možete koristiti kao registrovani član STI ili bez registracije. Registracija nije uslov za korištenje web lokacije ili online kupovinu.

III.POGLAVLJE: KUPOVINA PROIZVODA

REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

Članak 7.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik FBiH br 25/2006) i (Službeni glasnik RS br. 62/2014.) kupovina preko naše prodajne web stranice www.intersport.ba smatra prodajom na daljinu.

Članak 8.

Možete se lako registrovati za korišćenje STI usluga. Mogu se prijaviti fizička lica starija od 16 godina.

Registracija znači kreiranje korisničkog naloga (profila) koji omogućava verifikaciju identiteta.

Registracija je moguća na sljedeće načine:

 • putem e-pošte: u aplikaciji korisnik daje sljedeće lične podatke: ime i prezime, adresu e-pošte (korisničko ime), broj telefona, adresu radi stvaranja korisničkog naloga (profila), što omogućava i provjeru identiteta. Identitet se potvrđuje potvrdnom porukom na proslijeđenu e-adresu. Registracijom se stvara korisničko ime (isto prosleđeno na e -poštu) i dobija se lozinka koja se automatski dodjeljuje. Lozinku korisnik može kasnije promijeniti. Lozinka je tajna i korisnik je ne smije otkriti drugim licima.
 • sa Google nalogom
 • sa Facebook nalogom,
 • sa LinkedIn nalogom,
 • sa Apple nalogom.

Korisničkom nalogu se naknadno pristupa prijavljivanjem. Prijava na korisnički nalog znači da možete ući samo unosom korisničkog imena i lozinke ili na način na koji je nalog registrovan (npr. sa podacima nastalim prilikom registracije u internet prodavnici ili sa podacima pomoću kojih se korisnik prijavljuje na svoj Google nalog, Facebook nalog itd.).

 Korisnik je dužan da dostavi tačne i potpune podatke; korisnik je dužan da ažurira promjene podataka na korisničkom nalogu (»PODEŠAVANJA NALOGA«).

Korisnik je dužan osigurati da korisničkim nalogom upravlja sam ili osoba ovlaštena da upravlja u njegovo ime, koja je i odgovorna za narudžbe postavljene pod njegovim korisničkim nalogom.

U slučaju sumnje na zloupotrebu korisničkog naloga, korisnik je dužan da o tome odmah obavijesti provajdera pozivom na tel. ne. 063 776 199 (»Pomoć pri kupovini«). Korisničkom nalogu se naknadno pristupa prijavljivanjem.

Korisnički nalog se može zatvoriti u bilo kom trenutku prema uputstvima na web stranici (»ZATVARANJE RAČUNA«) ili prosljeđivanjem zahteva za zatvaranje korisničkog naloga na adresu za kontakt webshop@intersport.ba. Dokaz o identitetu mora se dostaviti u pisanoj formi. Nakon potvrde zatvaranja korisničkog naloga od strane INTERSPORT -a, korisnički nalog se briše u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka. 

CIJENE

Članak 9.

Cijene su navedene u KM te sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove povezane s dostavom proizvoda. Cijene vrijede za web kupovine putem ITI.

Cijene nemaju unaprijed određeno razdoblje valjanosti te se bilo kada mogu mijenjati bez posebne prethodne obavijesti. Važeće cijene su one cijene koje su bile važeće u vrijeme kada je IT sistem pružatelja usluge prihvatio predanu narudžbu.

Akcijske cijene su posebno naznačene te vrijede za vrijeme objave u ITI. Akcije su objašnjene u „ABECEDI AKCIJA“ koju možete naći OVDJE.

NAČINI PLAĆANJA

Članak 10.

Načini plaćanja su:

 1. debitnim, odnosno kreditnim karticama jednokratno (American Express, Maestro, Master Card, i VISA)

  ili obročno American Express Rate (do 6 rata), Intesa Sanpaolo Rate (do 6 rate).
 2. gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) kod dostave;

 3. U slučaju preuzimanja u poslovnicama INTERSPORT

  debitnim, odnosno kreditnim karticama jednokratno (American Express, DIN, Maestro, Master Card, Sberbank Pika i VISA)

  ili obročno (American Express Rate (do 6 rata), Intesa Sanpaolo Rate (do 6 rata), NLB Tuzla Rate (do 12 rata), Nova Banka Rate (do 12 rata), Raiffeisen Bank BH Shopp (do 6 rata), Sberbank Pika Rate (do 10 rata) UCB Visa Rate (do 6 rata).

Upozorenja:

 1. Sve uplate bit će pogođene u valuti Konvertibilna Marka (BAM). Naplaćeni iznos na vašem računu debitnim, odnosno kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica.
Članak 10.a.

Za vreme trajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće (FBiH)/vanredne situacije (RS) moguć je samo način isporuke na kućnu adresu. Kurirska služba Express One d.o.o., je preduzela i provodi dodatne preventivne mere.  Kurir će prije isporuke kontaktirati kupca i dogovoriti se sa o najprikladnijem načinu preuzimanja narudžbe. Odredbe o mogućnosti preuzimanja narudžbi na prodajnom mjestu se ne primjenjuju.

NAČINI DOSTAVE

Članak 11.

Načini isporuke na području Bosne i Hercegovine su:

 1. preuzimanje proizvoda u poslovnicama – besplatno;

 2. dostava na kućnu adresu koju provodi INTERSPORT preko ugovornog partnera Express One d.o.o. - besplatno.

Za dostavu izvan područja Bosne i Hercegovine korisnik može poslati zahtjev pružatelju usluga, tako da on pripremi ponudu za takvu isporuku, uključujući rok i trošak ove isporuke.

Rok isporuke je 2-5 radnih dana od zaprimanja narudžbe (vikendi i praznici su isključeni). Bez obzira na navedeno, zbog posebnih okolnosti, rok isporuke može biti produžen, o čemu će INTERSPORT posebno obavijestitit kupca. INTERSPORT ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke.

DETALJNIJE O DOSTAVI

Članak 12.

Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbi navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavu narudžbe na adresu mora biti osiguran pristup dostavnog vozila neposredno do lokacije navedene na narudžbi te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na ovoj lokaciji. Isporuka se vrši do ulaza u zgradu. Naručene proizvode kupac je dužan preuzeti u određenom satu i danu na adresi za dostavu. U slučaju da kupac u vrijeme dostave ne može preuzeti pošiljku, u narednih 48 sati pošiljku može preuzeti u najbližoj poslovnici Express One d.o.o.. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenu te je potrebna ponovna dostava, kupcu se obračunaju dvostruki troškovi dostave. INTERSPORT, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo na primjeren način provjeriti identitet primatelja proizvoda (kupca) – npr. uvidom u javne isprave.

Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) oštećen ili su vidljivi znakovi otvaranja, kupac je obvezan odmah, prilikom preuzimanja, pokrenuti postupak reklamacije neposredno kod dostavljača (Express One d.o.o.). U skladu sa pravilima poslovanja dostavljača Express One d.o.o. pošiljka se ne smije otvarati dok se ne završi proces plaćanja i preuzimanja.

OMOGUĆAVANJE INFORMACIJA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA

Članak 13.

INTERSPORT se obavezuje da će prije sklapanja prodajnog ugovora korisniku uvijek omogućiti sljedeće informacije:

 • podatke o pružatelju usluge (firma, sjedište, poslovna adresa, matični i porezni broj) te podatke za kontakt za brzu i efikasnu komunikaciju (adresa e-pošte, telefon),

 • glavne karakteristike proizvoda, odnosno usluga,

 • dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na ITI trebao bi biti dostupan, odnosno dostavljen u roku koji odabere kupac na temelju ponuđenih mogućnosti pružatelja usluge),

 • cijene proizvoda, odnosno usluga koje sadrže poreze, odnosno moguća druga davanja,

 • uslove i načine plaćanja

 • uslove, način, mjesto i rok dostave te moguće troškove dostave proizvoda, odnosno rok ispunjavanja usluga,

 • o roku i uslovima za ostvarivanje prava na raskid ugovora, uključujući i troškove koji terete kupca u vezi povrata proizvoda (Član 18. Zakon o zaštiti potrošača BiH), okolnostima koje znače gubitak prava na raskid ugovora ili nepostojanje prava na raskid ugovora,

 • objašnjenje postupka prilikom pritužbi s podacima o osobi za kontakt.

INFORMACIJE O PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Članak 14.

INTERSPORT omogućava dostupnost svih obaveznih informacija o prehrambenim proizvodima, osim datuma minimalnog trajanja ili roka upotrebe. Definisanje „obaveznih informacija o prehrambenim proizvodima“ uključuje sve informacije koje moraju biti omogućene potrošaču u skladu sa BH zakonodavstvom.

Prilikom dostave proizvoda dostupni su svi obavezni podaci (uključujući datum minimalnog trajanja ili datum upotrebe).

OTPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

Članak 15.

INTERSPORT omogućava odvoz istovjetne, prema namjeni i razredu, stare električne i elektroničke opreme kao što je nova, te pod uslovima da je broj dijelova predane opreme jednak dostavljenoj. Otpadna električna i elektronička oprema ne smije biti rastavljena ili oštećena na način da nije moguć njezin siguran prenos.

POSTUPAK NARUČIVANJA

Članak 16.

Naručivanje se odvija na B/H/S jeziku. Proizvodi se biraju i naručuju iz popisa proizvoda na ITI. Svi proizvodi su dostupni do prodaje zaliha.

Tok postupka:

 1. „STAVI U KORPU“

  Korisnik odabere željeni proizvod klikom na ikonu „Stavi u korpu“.

  Prije završetka kupovine korisnik je preusmjeren na postupak registracije ili prijave, odnosno zamoljen je da pošalje podatke potrebne za izvedbu narudžbe, i to:

  • adresu prebivališta (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),

  • adresu za isporuku (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),

  • telefonski broj,

  • datum rođenja (neobavezno),

  • ostale podatke vezane uz kupovinu,

  (u nastavku svi su navedeni podaci također jednoznačno nazvani „podaci o kupcu“).

  Prije predaje narudžbe prikazat će se skica narudžbe, pripremljene za predaju, na način da korisnik može provjeriti tačnost unesenih podataka, odnosno primijetiti moguće pogreške te ispraviti, tj. promijeniti podatke vezane uz narudžbu (količina i vrsta proizvoda, podaci o kupcu, način i mjesto dostave).

  Minimalni iznos za kupovinu u online prodavnici je 30 KM.

 2. „POTVRDI NARUDŽBU“

  Klikom na ikonu „potvrdi narudžbu“ (narudžba s obvezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u potpunosti razumije te je saglasan sa OPU, da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno da mu ona nije bila ograničena ili oduzeta).

  Nakon potvrde narudžbe, kupac odabire način plaćanja.

  Klikom na „KUPI“ odnosno potvrdom odabranog načina plaćanja, narudžba je poslana informacijskom sistemu pružatelja usluge.

 3. „PRIMLJENA NARUDŽBA/NARUDŽBA U OBRADI“

  Nakon potvrde narudžbe kupac prima na poslanu adresu e-pošte obavijest „potvrda o primitku narudžbe/narudžba u obradi“, tj. da je narudžba uspješno predana-prihvaćena u informacijski sustav pružatelja usluge. Pravni status primljene narudžbe je „prednarudžba“ i ne obavezuje pružatelja usluge na osiguravanje, odnosno isporuku naručenih proizvoda sve dok narudžba nije potvrđena od strane pružatelja usluge.

  Prihvaćenu narudžbu pružatelj usluge pregleda i provjeri mogućnost isporuke naručenog proizvoda te obavijesti kupca o daljnjem statusu narudžbe i predviđenom roku dostave (obrada narudžbe). Primljene narudžbe obrađuju se u radnom vremenu od ponedjeljka do petka prema redoslijedu zaprimljenih narudžbi, odnosno prema planiranim vremenskim terminima za preuzimanje proizvoda.

  Pružatelj usluge može nazvati kupca na njegov telefonski broj za kontakt, s ciljem osiguravanja tačnosti isporuke (npr. da dogovore odgovarajuće rješenje ukoliko se proizvod ne može isporučiti), odnosno s ciljem provjere poslanih podataka u narudžbi.

  U slučaju narudžbi koje odstupaju od prosječnih narudžbi ili trgovački uobičajenih količina pružatelja usluge, pružatelj usluge ima pravo na kontaktiranje kupca i može zahtijevati drugi način plaćanja skupa načina plaćanja, to jest ponude predviđenih platnih sredstava, odnosno zahtijevati odgovarajuće osiguranje plaćanja.

  Pružatelj usluge može primljenu narudžbu potvrditi ili s razlogom odbiti (npr. proizvod nije na zalihi, nije ispunjen zahtjev za odgovarajuće plaćanje, zbog unosa i objave očito pogrešne cijene koja je posljedica automatiziranog prenosa podataka i sl.). Pružatelj usluge zadržava pravo na odbijanje narudžbe, osobito ako kupac ima nepodmirene obveze prema pružatelju usluge iz proteklih narudžbi, ako je u sukobu s pružateljem usluge vezano uz kupnju preko ITI, ili ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U slučaju odbijanja narudžbe kupac prima obavijest „narudžba odbijena“.

  Moguće promjene predane narudžbe za proizvod (npr. brojevi, odnosno veličine, boje, količine i sl.), kupac može predati tako da prije obavijesti o potvrdi narudžbe (tj. izdavanjem računa), pošalje zahtjev za promjenu na adresu e-pošte webshop@intersport.ba, odnosno pozivom na broj 063 776 199

 4. „NARUDŽBENICA POTVRRĐENA I OTPREMLJENA / PRIPREMLJENA ZA PREUZIMANJE“

            U slučaju potvrde narudžbe kupac prima obavijest „narudžba potvrđena“ uz koju kupac dobija kod za praćenje pošiljke preko stranice www.expressone.ba.
 
            Ugovor o kupovini naručenog proizvoda između pružatelja usluge i kupca sklopljen je u trenutku kada pružatelj usluge potvrdi narudžbu, odnosno pošalje elektronsku poruku o potvrdi narudžbe. Od tog su trenutka sve cijene i drugi uslovi prodaje fiksirani i vrijede za                pružatelja usluge kao i za kupca. Kupovina obavljena putem web stranica ITI, podrazumijeva se kao kupovina obavljena u skladu sa zakonom R BiH, s time da se kolizijska pravila ne uzimaju u obzir.
 
            Ugovor o kupovini proizvoda, odnosno predana narudžba s potvrdom, u elektronskom je obliku pohranjena na serveru pružatelja usluge te je dostupna kupcu u svakom trenutku na njegovom korisničkom računu (profilu).
 
            Kupac (neregistrovani korisnik) može dobiti kopiju ugovora na temelju zahtjeva u kojem navodi podatak vezan uz izvršenu narudžbu, koju šalje putem e-pošte na adresu webshop@intersport.ba; pružatelj usluge šalje kopiju ugovora na adresu e-pošte koja je bila                    važeća u vrijeme kupovine, odnosno putem pošte na adresu kupca koja je bila navedena u vrijeme kupovine.
 
            Ugovor se arhivira (sprema) na vrijeme/rok potreban za čuvanje dokumenata ove vrste, u skladu sa zakonodavstvom, odnosno računovodstvenim standardima.
 
            Prilikom potvrde narudžbe kupcu se šalje račun u PDF obliku na adresu e-pošte. Na računu je prikazana raščlanjena cijena proizvoda (s PDV-om) te drugim mogućim troškovima. Kupac prima račun u printanom obliku prilikom preuzimanja, odnosno isporuke proizvoda. Pružatelj usluge sprema elektronsku kopiju poslanog računa na vrijeme potrebno za čuvanje dokumenata te vrste, u skladu sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima.U trenutku otpremanja narudžbe kupac prima obavijest „narudžba je otpremljena/pripremljena za preuzimanje“. Pružatelj usluge u dogovorenom roku pošalje (otpremi) naručeni proizvod, odnosno pripremi ga za preuzimanje.
 
            Subotom, nedjeljom i praznicima pružatelj usluge ne vrši otpremu proizvoda te se ti dani ne broje u rok isporuke.
 
Članak 16.a.

Za vreme trajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće (FBiH)/vanredne situacije (RS) izjavu o raskidu nije moguće podnijeti u prodavnicama Intersport.

 

RASKID UGOVORA

 
Članak 17.

Kupac, koji je potrošač, može u roku 14 dana od preuzimanja proizvoda raskinuti ugovor bez navedenog razloga.

Za ostvarivanje prava na raskid može se koristiti uzorak izjave o odustajanju koji možete naći OVDJE, a kupac može predati i vlastitu izjavu o raskidu iz koje izričito proizlazi da raskidate ugovor, uz navođenje broja narudžbe. Izjava o raskidu je pravovremena ako je poslana u roku određenom za raskid ugovora.

Kupac ponuđaču izjavu o raskidu šalje:

 1. putem adrese e-pošte webshop@intersport.ba; prilikom čega pružatelj usluge potvrđuje primanje obavijesti o raskidu ugovora na poslanu adresu e-pošte kupca („raskid prihvaćen“);

 2. putem pošte na adresu INTERSPORT BH d.o.o., INTERSPORT WEB TRGOVINA, Ložionička 16, 71 000 Sarajevo; kao datum raskida ugovora vrijedi datum na koji je pismo, odnosno pošiljka, datirana od strane pružatelja usluge poštanskih usluga,

Kupac, koji je potrošač, nema pravo na raskid ugovora u slučaju kupovine prehrambenih proizvoda, koji nisu primjereni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (npr. ako je kupac nakon dostave otvori proizvod).

Članak 17.a.

Za vreme trajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće (FBiH)/vanredne situacije (RS) proizvod koji je kupljen putem internet prodavnici može se vratiti:

i) u roku od 14 dana, pod uslovom da je kupac uredno podnio svoju izjavu o raskidu (u skladu sa članovima 16 i 16a); (* kupac je dao izjavu o raskidu (u roku od 14 dana od prijema proizvoda (u skladu sa članovima 16 i 16a))

ii) samo poštanskom dostavom na adresu internet prodavnice (tj. odredbe koje se tiču lične isporuke - povrat proizvoda na prodajnom mjestu, član 17. stav 2. se ne primjenjuju.

 

POVRAT PROIZVODA

Članak 18.

Kupac je obavezan vratiti proizvod u roku 14 dana od dana raskida ugovora na način:

 1. dostavom (putem pošte) ISKLJUČIVO na adresu: INTERSPORT BH d.o.o., INTERSPORT WEB TRGOVINA, Ložionička 16, 71 000 Sarajevo. Povrat proizvoda nije moguć ni u jednoj od malorpodajnih trgovina Intersport BH d.o.o.. Kupac snosi sve troškove povrata robe, izuzev u slučaju da se po primitku pošiljke ustanovi nedostatak ili greška od strane Intersport BH d.o.o.. Podrazumijeva se da je kupac pravovremeno vratio robu ako je poslana prije isteka 14 dnevnog roka za povrat. Kao datum otpreme vrijedi datum kada je pošta datirana od strane pružatelja usluge poštanskih usluga; ili

 2.  

Kupac je obvezan vratiti proizvod nekorišten, neoštećen te u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini. Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u obimu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda) te kao što se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumijeva se kao korištenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet povrata proizvod kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve dijelove kompleta. Povrat pojedinačnih dijelova kompleta nije dozvoljeno.

POVRAT NOVCA

Članak 19.

Povrat novca vrši se u roku 14 dana od dana primanja obavijesti o raskidu ugovora te pod uslovom vraćanja proizvoda. Pružatelj usluge zadržava pravo na zadržavanje povrata primljene uplate do trenutka preuzimanja vraćenih proizvoda ili dok kupac ne priloži dokaz da je proizvode poslao natrag pružatelju usluge.

Pružatelj usluge primljenu uplatu vraća kupcu istim platnim sredstvom koje je upotrijebio, osim ako kupac izričito ne pristane na drugo sredstvo plaćanja i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove.

Ukoliko je prilikom kupovine proizvoda bio obračunati popust u bilo kojem obliku (e-kupon, promotivni kod i sl.), vraća se plaćeni iznos novca , ali ne i dio iznosa koji je donio popust.

ODGOVORNOST ZA PROIZVOD - Reklamacije

Članak 20.

Kupac može neposredno prilikom preuzimanja u poslovnici, reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je pružatelj usluge izričito obećao, ako su poslani pogrešni proizvodi ili u pogrešnoj količini, boji ili nekako drugačije odstupaju od narudžbe kupca.

Uz reklamaciju se sastavlja reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskom zapisniku zapisuju se zamjedbe kupca i zahtijevano izborno pravo vezano uz rješavanje reklamacije. Kupac ima pravo na izbor rješenja, njegov zahtjev (zamjena robe, odobrenje ili povrat novca) bilježi se na reklamacijskom zapisniku. Reklamacijski zapisnik sastavlja se u dva primjerka, jedan primjerka šalje se kupcu.

Naknadne reklamacije proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahtjeva iz naslova garancije ili stvarnih pogrešaka te ih kupac šalje pružatelju usluge putem:

 1. adrese e-pošte webshop@intersport.ba,

 2. pozivom na telefonski broj 063 776 199,

 3. pismenom izjavom, poslanom poštom na adresu pružatelja usluge INTERSPORT BH d.o.o., INTERSPORT WEB TRGOVINA, Ložionička 16, 71 000 Sarajevo.

U slučaju opravdanih zahtjeva, kupac ima pravo na povrat razumnih troškova slanja, prema javno objavljenim tarifama prevoznika koji pružaju javne usluge, odnosno Express One d.o.o.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Članak 21.

Pružatelj usluge odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda. Materijalni nedostatak postoji: 1. ako artikl nema potrebne karakteristike za svoju redovnu upotrebu ili za promet, 2. ako artikl nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavaču ili mu je morala biti poznata, 3. ako stvar nema karakteristike i odlike koje su riječima ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 4. kad je prodavac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 5. ako stvar nema karakteristike koje inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema prirodi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavača, proizvođača i njihovih predstavnika o karakteristikama stvari (reklame, označavanje artikala i dr.), 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Primjerenost proizvoda za normalno korištenje obično se provjerava s obzirom na uobičajenu robu jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjava pružaoca usluge o karakteristikama robe, koje je dao pružatelj usluge ili proizvođač putem reklamiranja, predstavljanjem proizvoda ili navođenjem na proizvodu.

Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je obavezan pismeno obavijestiti pružaoca usluge o nedostatku, detaljno opisati nedostatku i pružatelju usluge omogućiti pregled proizvoda. Primjer izjave o obavijesti pružaoca usluge o materijalnom nedostatku možete naći OVDJE.

Odgovornost za materijalne nedostatke pružaoca usluge ne postoji u slučajevima koji proizlaze iz sfere kupca (tj. treće osobe), osobito ako nastanu zbog nepravilnog korištenja, mehaničkih oštećenja ili nedovoljnih zahvata (popravaka).

Za pravne odnose stranaka u vezi sa materijalnim nedostatcima, primjenjuju se odredbe zakona o obaveznim odnosima i/ili zakona koji uređuje zaštitu potrošača.

GARANCIJA ZA ISPRAVNOST PROIZVODA

Članak 22.

Proizvod ima garanciju ako je tako navedeno na garantnom listu ili na računu. Garancija je važeća uz pridržavanje uputa na garantnom listu te uz prilaganje računa pružaoca usluge unutar jamstvenog roka, koji je naveden na jamstvenom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o garanciji, proizvod nema garancija ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružatelja usluge s ciljem prikupljanja informacija.

Kupac može ostvariti pravo na garanciju neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlaštenom servisu, koji je obvezan izvršiti popravak proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zamijeniti drugim, jednakovrijednim i besprijekornim proizvodom. Kupac također može ostvariti pravo na garanciju kod pružatelja usluge, ali u tom slučaju vrijedi odredba iz prvog stavka.

Povrat proizvoda u garantnom roku vrši se u skladu s uslovima koje proizvođač navede na garantnom listu, kupac povratom proizvoda u garantnom roku ne snosi troškove.

PREUZIMANJE PROIZVODA

Članak 23.

Kupac je obvezan proizvod vraćen pružaocu usluge zbog ostvarivanja reklamacije, stvarne pogreške ili garancije, preuzeti na adresi za isporuku, odnosno u poslovnici INTERSPORT, u roku 7 dana od prijema obavijesti.

KUPOVINA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE REGISTROVANE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 24.

Predmetni OPU vrijede i u slučaju kupovine za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti (u nastavku jednoznačno: „poslovni subjekti“) koja imaju sjedište u Bosni i Hercegovini, osim ako je ovim člankom određeno drukčije.

Postupak kupovine odvija se potpuno jednako kao i za fizičke osobe, s tom razlikom da korisnik u postupku narudžbe odabere mogućnost – označi kvadratić („checkbox“) „račun za poslovne subjekte“ te unese ime poslovnog subjekta, poslovnu adresu, sjedište firme, matični broj subjekta (MBS) i OIB (odnosno ID broj za PDV) ili izjavi (označi) da nije obveznik PDV-a. Korisnik je obvezan poslati tačne i potpune podatke poslovnog subjekta.

Ako korisnik zahtijeva izdavanje računa na poslovni subjekt, podrazumijeva se da je stranka ugovora poslovni subjekt koje je navedeno kao primatelj računa odnosno da je kupoprodajni ugovor sklopljen između pružatelja usluge i poslovnog subjekta.

Korisnik klikom na ikonu „potvrdi narudžbu“ (narudžba s obavezom plaćanja) istovremeno izjavljuje da je zakonski zastupnik odnosno da je ovlašten u ime i za račun poslovnog subjekta sklopiti predmetni kupoprodajni ugovor, da garantuje pružatelju usluge da će firma pravilno, pravovremeno i u potpunosti ispuniti sve svoje obaveze iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora, te se neopozivo i bezuslovno obavezuje, da će sam, kao solidarni jamac i platac, na prvi poziv pružatelja usluge, ispuniti svaku obavezu, tj. platiti svaki iznos koji poslovni subjekt kao kupac neće podmiriti iz naslova obveza, iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora koji je sklopio u ime i za račun poslovnog subjekta.

Ako pružatelj usluge prilikom zaprimanja narudžbe ne može na temelju javno dostupnih evidencija, tj. registara, utvrditi postojanje poduzeća, pružatelj usluge ima pravo kontaktirati korisnika i zamoliti ga da mu u razumnom roku pošalje primjerene dokaze o postojanju poduzeća, tj. može prema vlastitoj procjeni odbiti primljenu narudžbu – korisnik (kupac) primi obavijest „narudžba odbijena“.

U slučaju da firma, koje je navedena kao primalac računa, prilikom prijema potvrde („narudžba potvrđena“), ili kasnije, više ne postoji iz bilo kojeg razloga, ili je protiv firme predložen ili pokrenut postupak zbog insolventnosti, ili je protiv firme započeo postupak redovite ili sudske likvidacije, korisnik je obavezan o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge. U ovim slučajevima pružatelj usluge može pismeno odustati od ugovora.

Kupac koji je poduzetnik, firma ili pravna osoba (tj. nije potrošač), nema pravo na raskid ugovora bez razloga (članak 17. OPU), osim ako je to izričito određeno OPU.

Firma ima pravo ostvariti garancijske i jamstvene zahtjeve iz naslova stvarnih grešaka proizvoda, u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima.

U slučaju kada prema ovim OPU, ili prema zakonu, firma ima pravo na raskid ugovora ili povrat novca, povrat novca se vraća istim sredstvom plaćanja koje je bilo upotrijebljeno u slučaju kupovine. Pružatelj usluge ima pravo na zadržavanje povrata primljene uplate sve dok ne zaprimi odobrenje potpisano od strane ovlaštene osobe.

OSLOBAĐANJE ODGOVORNOSTI

Članak 25.

Zbog prirode poslovanja na svjetskoj mreži-internetu, ponuda proizvoda putem ITI se ažurira i mijenja često i brzo. Pružatelj usluge nastoji omogućiti jasne i temeljite informacije za predstavljanje osnovnih karakteristika (svojstava) prodajnih proizvoda koje dobije od dobavljača, zbog čega pružatelj usluge ne odgovara za moguće pogreške (nepravilnosti, nepotpunosti) u podacima za moguću štetu koja iz toga može proizaći. Isto tako, zadržava pravo na promjenu informacija bez posebnog prethodnog upozorenja.

Slike (fotografije) proizvoda, objavljene u ITI, su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, i sl.) ne utičču na specifikaciju samog proizvoda.

Pružatelj usluge se obvezuje omogućiti tačne podatke o cijeni proizvoda. U slučaju da se cijena proizvoda promijenila prilikom slanja, odnosno prilikom predaje narudžbe i prihvatanja, odnosno prilikom potvrde narudžbe u informacijskom sustavu pružatelja usluge, kupcu je (bez obzira na to je li on potrošač) omogućeno odustajanje od kupovine pod uslovima koje određuje članak 18. OPU.

Pružatelj usluge nije odgovoran za privremeno nedjelovanje/nefunkcioniranje ITI.

U ITI ne vrijede sve prodajne aktivnosti koje se izvode u poslovnicama INTERSPORT, kao na primjer posebne akcije, kao npr. 3 za 2, i sl..

JAVNO KOMENTARISANJE

Članak 26.

Web stranica, odn. ITI omogućava javno komentiranje - objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocjena proizvoda (u nastavku jedinstveno „komentari“, odnosno „komentiranje“) registriranim korisnicima. Korisnik mora biti svjestan da sve podatke, odn. informacije koje navede u komentarima mogu pročitati, prikupiti i koristiti i drugi koji do njih pristupaju. Objavljeni komentari mogu ostati na web stranici i nakon zatvaranja korisničkog računa.

INTERSPORT savjetuje da se prilikom komentarisanja ne otkrivaju lični podaci. INTERSPORT zadržava pravo na moderiranje, tj. odbacivanje ili uređivanje komentara, u skladu sa politikom moderiranja (osobito ne dozvoljava ili uklanja izjave koje su lažne, uvredljive, obmanjujuće, štetne, izražavaju prijetnje, zloupotrebu, uznemiravanje, ogovaranje ili šire klevete, sadrže nedostojan ili pornografski sadržaj, ili zadiru u privatnost drugih; uznemiravaju, ponižavaju, prijete ili su neprijateljski usmjerene prema pojedincu ili grupi pojedinaca na bilo koji način; reklamiraju sve nezakonite usluge ili prodaju bilo koji predmeta čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim zakonodavstvom, uključujući bez ograničenja predmete čija je prodaja zabranjena ili uređena važećim zakonodavstvom, i sl.).

Moguće INTERSPORT-ovo neprihvatanje kršenja koje korisnik počini komentarisanjem, ne znači prekid prava na djelovanje u vezi s kasnijim ili sličnim prekršajima. INTERSPORT ima pravo u takvim slučajevima, kao i u slučajevima bilo kakve zloupotrebe, provesti sve mjere ili bilo koje druge radnje koje su potrebne za zaštitu svojih prava i interesa, odnosno zbog zaštite prava i interesa drugih korisnika, odnosno bilo kojih drugih osoba.

Bez obzira na navedeno INTERSPORT ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s objavljenim sadržajima (informacijama, ocjenama, savjetima, mišljenjima, preporukama, izjavama) koje su predane i objavljene od strane korisnika. Objavljeni sadržaji su stavovi pojedinaca, a ne društva INTERSPORT.

Slanjem i objavom sadržaja komentara, korisnik je saglasan i dodjeljuje društvu INTERSPORT trajno i neograničeno, besplatno i ne-ekskluzivno pravo (dozvolu) da sadržaj komentara koristi u potpunosti ili djelomično, da ga reproducira, distribuira, promijeni, stavi na raspolaganje javnosti na bilo koji način i u bilo kojem obliku, javno prene i na druge načine koristi sadržaj komentara u vrhu promocije web trgovine ITI.

 

IV. POGLAVLJE: ZAVRŠNE ODREDBE

POMOČ KORISNICIMA I POSTUPAK ZA PRITUŽBE

Članak 27.

Za tehničku potporu, moguća pitanja, pritužbe ili predaju drugih zahtjeva kontaktirajte nas putem:

a) adrese e-pošte webshop@intersport.ba (24 sata/7 dana),

b) pozivom na telefonski broj 063 776 199 (pozivni centar od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati; web trgovina od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati),

c) pošte na adresu INTERSPORT BH d.o.o., INTERSPORT WEB TRGOVINA, Ložionička 16, 71 000 Sarajevo.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SUKOBA
Članak 28.

Pružalacusluge ne priznaje niti jednog izvođača izvansudskog (alternativnog) rješavanja potrošačkih sukoba kao nadležnog za rješavanje potrošačkog sukoba, u skladu sa zakonom koji uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Kao pružalac web trgovine na području Bosne i Hercegovine, objavljuje link do platforme za internetsko rješavanje potrošačkih sukoba („platforma ORS“), koja je dostupna na donjoj poveznici:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

RJEŠAVANJE SUKOBA I VAŽEĆE PRAVO

Članak 29.

OPU uređeni su te se objašnjavaju U Skladu sa zakonima R BIH bez obzira na odredbe o koliziji zakona.

Sve sporove, koji bi nastali u vezi s korištenjem web stranice ITI, odnosno OPU ili kupovine proizvoda putem ITI, se ugovorne stranke obvezuju mirno rješavati uzajamnim dogovorom da bi se postiglo obostrano zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko to neće biti moguće, se sporovi rješavaju pred stvarno nadležnim sudom u Sarajevu.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 30.

Predmetni OPU predstavljaju cjelovit sporazum između INTERSPORT i korisnika, vezan uz korištenje web stranice ITI, odnosno kupovine proizvoda preko ITI te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati osim u pisanom obliku.

U slučaju da je bilo koja odredba OPU u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ova odredba nije dio OPU, i da ne utječe na valjanost i provedivost drugih preostalih odredbi OPU. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom koje se najbliža svrhu nevažeće odredbe.

Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz ovih OPU na treće osobe (uključujući prenos korisničkog računa) bez prethodne pismene suglasnosti INTERSPORT-a.

OPU su objavljeni na www.intersport.ba i vrijede od 14.6.2023 dalje.

INTERSPORT BH D.O.O.

 

Trebate pomoć? Tu smo za vas

Kontakt

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Korištenjem internetskog kontakt obrasca korisnik web-stranice slaže se da INTERSPORT BH d.o.o. koristi prikupljene lične podatke za odgovore korisniku (npr. ime i e-mail adresa, telefonski broj koji je dao korisnik).

Saznajte više

Punjenje…